OSTATNÍ PORADENSKÉ SLUŽBY

Naše společnost poskytuje celou řadu dalších odborných služeb a to zejména v oblastech

a) Daňové poradenství

Použité metody

 • provádění daňového poradenství pravidelnou dohlídkou a kontrolami v dohodnutých intervalech
 • jednorázové daňové poradenství na specifický účel
 • zpracování odborného stanoviska k daňovému problému
 • zajištění zastupování daňovým poradcem ve speciálních rizikových sporech s FÚ
 • zajištění zpracování daňového přiznání (vč.prověření daňových dokladů a účetních dokladů) na základě smlouvy - s uplatněním odpovědnosti daňového poradce

Zásady spolupráce

 • trvalý dohled s případným konsultováním plánovaných rozhodnutí předem (před uzavřením smlouvy apod.)
 • lze dohodnout zpracování jednorázového dotazu

Typy poradenství

 • poradenství v oblasti DPH
 • poradenství v oblasti daně z příjmů
 • poradenství v ostatních daních
 • poradenství speciální v rámci podnikových kombinací (fúze, rozdělení, vklad podniku, prodej podniku apod.)

b) Znalecké služby

Použité metody

 • znaleckou činnost řídí Bc. Jiří Jůna tel: 608 029 611 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • znalecké služby se řídí jednak českými oceňovacími předpisy a dále mezinárodně uznávanými metodami oceňování (výnosová metoda, substanční metoda, porovnávací metoda apod.)
 • znalecké služby jsou poskytovány výhradně jednatelem společnosti PKM AUDIT Consulting s.r.o. Ing. Lubošem Markem, který je jako fyzická osoba jmenován Krajským soudem jako znalec ve dvou oborech a to:
  1. znalec - obor ekonomika - účetní evidence
  2. znalec - obor ekonomika - oceňování podniků
 • současně Ing. Marek pracuje se stálým kolektivem dalších znalců v oboru oceňování nemovitých a movitých věcí , nehmotného majetku a vytváří tak kvalitní pracovní tým, který je schopen
 • poskytovat rychlé a kvalitní služby

Zásady spolupráce

 • podmínkou pro poskytování znaleckých služeb je nezbytná spolupráce se zkušeným advokátem a přesné vymezení požadavků pro znaleckou práci klientem

Typy služeb

 • znalecké služby v oblasti řešení soudních sporů týkajících se účetní evidence a navazujících agend
 • znalecké služby v oblasti poradenství při zvolení vhodné podnikové kombinace pro změny ve skupině podniků, při expanzi s partnerskou společností apod.
 • znalecké služby v oblasti poradenství při koupi podniku nebo prodeji podniku (resp. prodeje obch.podílu, akcií apod.) vč. zpracování cenové nabídky nebo posouzení předložené cenové nabídky
 • znalecké služby v oblasti oceňování podniku či majetku v souvislosti s plánovanou fůzí, rozdělením apod.

Uzavření smlouvy

 • smlouva je uzavírána na konkrétní požadavky a podmínky klienta.

c) Poradenství v oblasti přeměn (fúze, štěpení apod.)

V uvedené oblasti nabízíme tyto služby:

 • konsultace při výběru vhodné varianty podnikové kombinace
 • daňová optimalizace při výběru vhodné varianty
 • zajištění znalců pro ocenění majetku při povinném oceněním
 • poradenství nebo zpracování zahajovací rozvahy - event. audit
 • poradenství při vedení účetnictví v přechodném období provádění fúze, rozdělení apod.
 • poradenství při speciálních operacích při fúzi, rozdělení či jiné variantě podnikové kombinace
 • zajištění právních služeb při provádění podnikových kombinacích