a) Daňové poradenství

Použité metody

 • provádění daňového poradenství pravidelnou dohlídkou a kontrolami v dohodnutých intervalech
 • jednorázové daňové poradenství na specifický účel
 • zpracování odborného stanoviska k daňovému problému
 • zajištění zastupování daňovým poradcem ve speciálních rizikových sporech s FÚ
 • zajištění zpracování daňového přiznání (vč.prověření daňových dokladů a účetních dokladů) na základě smlouvy - s uplatněním odpovědnosti daňového poradce

Zásady spolupráce

 • trvalý dohled s případným konsultováním plánovaných rozhodnutí předem (před uzavřením smlouvy apod.)
 • lze dohodnout zpracování jednorázového dotazu

Typy poradenství

 • poradenství v oblasti DPH
 • poradenství v oblasti daně z příjmů
 • poradenství v ostatních daních
 • poradenství speciální v rámci podnikových kombinací (fúze, rozdělení, vklad podniku, prodej podniku apod.)