c) Poradenství v oblasti přeměn (fúze, štěpení apod.)

V uvedené oblasti nabízíme tyto služby:

  • konsultace při výběru vhodné varianty podnikové kombinace
  • daňová optimalizace při výběru vhodné varianty
  • zajištění znalců pro ocenění majetku při povinném oceněním
  • poradenství nebo zpracování zahajovací rozvahy - event. audit
  • poradenství při vedení účetnictví v přechodném období provádění fúze, rozdělení apod.
  • poradenství při speciálních operacích při fúzi, rozdělení či jiné variantě podnikové kombinace
  • zajištění právních služeb při provádění podnikových kombinacích